The Shrine

The Shrine

The Shrine

Dagens filmtips är skräckfilmen The Shrine. Här får vi följa ett gäng ungdomar som ger sig ut på jakt efter den förlorad bror. Dom stöter snart på en kult som verkar syssla med mänskliga offer. Den upptäckten leder snabbt till att gruppen ungdomar blir kultens nästa offer.

Läs mer om filmen samt se trailer…