Everyman’s War

Everyman's war

Everyman’s War

Baserat på en sannhistoria ”Everyman’s War” utforskar heroiska händelserna i denna dekorerade veteraner mod och kampen mellan plikt och lust. Mellan utsikterna till livet och kärleken, Dorine som väntar hemma och den hårda verkligheten av krig som markerar den viktiga epok i hans liv när han upptäcker att förlusten av hopp kan vara värre än förlusten av människoliv.
[Read more…]