Emperor

emperor

Emperor

Eftermiddagens filmtips är filmen Emperor. Det är en gripande berättelse om de relationer som uppstår mellan fiender i krig. Filmen berättar en historia baserade på verkliga händelser om de modiga och hemliga rörelser som skapade fred i efterkrigstidens Japan

Läs mer om filmen samt se trailer…