The Divide

The Divide

The Divide

Morgonens filmtips är filmen The Divided där vi får följa en grupp människor som har överlevt en kärnvapenattack. De har lyckats överleva i källaren i sitt bostadshus, gruppen faller snart isär och konflikter uppstår när det tvingas leva ihop på en väldigt begränsad yta.

Läs mer om filmen samt se trailer…